DIENSTVERLENING

Family Office Seyst (FOS) inventariseert en analyseert waar u nu staat (en waarom) en waar u in de toekomst graag wilt staan. Vervolgens ontwikkelt FOS Ė indien nodig - samen met u een Persoonlijk Financieel Plan om de door u aangegeven doelen te realiseren en eventuele problemen op te lossen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan dit plan de volgende onderwerpen omvatten:


Dienstverlening
∑ Beleggen
∑ Fiscaliteit en Estate Planning
∑ Risicomanagement
∑ Family Governance
∑ Financiering in de vorm van Bancair  
  Private Equity
Vervolgens draagt Family Office Seyst zorg voor de regie over de uitvoering van het vastgestelde Financieel Plan. Hierbij wordt voortdurend voor ogen gehouden dat het om uw vermogen gaat en dat u vertrouwen moet hebben in de gevolgde aanpak.
De voortgang wordt door middel van periodieke consulten bewaakt.

Kortom: Family Office Seyst ontzorgt.