Persoonlijk Financieel Plan
Indien nodig wordt een persoonlijk financieel plan opgesteld. Hiertoe dienen uw risico bereidheid en uw kennis en ervaring rondom financiŽle aangelegenheden in kaart gebracht te worden of Ė indien nodig Ė worden geupdated. De stappen in de richting van de verrichten werkzaamheden worden op heldere wijze, schriftelijk gecommuniceerd.

Gespreksverslag
Van elk consultgesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit zorgt er voor dat de vraagstelling voor beiden duidelijk en akkoord is.
Communicatie is cruciaal om tot een kwalitatief goede oplossing te komen.

Begeleiding en Kosten
U betaalt voor het intakegesprek een eenmalige vergoeding voor de diensten van Family Office Seyst. U wordt echter niet verplicht tot vervolgconsulten of het afsluiten een abonnement.
Family Office Seyst ontvangt geen vergoeding van Banken of commissionairs


Werkwijze en Voorwaarden
Sterke punten van Family Office Seyst :
-  Vertrouwenspersoon die de regie houdt tussen meerdere
   vakgebieden en zo nodig:
-  contacten onderhoudt tussen accountants, fiscalisten, notarissen
-  en diverse financiŽle instellingen.
-  Verbetering van kennis en inzicht in uw financiŽle situatie
-  Discretie
-  Eenvoud in communicatie
-  Korte lijnen tussen de betrokken partijen
-  Scheiding tussen advies en verkoop van financiŽle producten.
-  Deel advies en - begeleiding is mogelijk (ook Ďsecond opnioní )
-  De cliŽnt blijft gewoon bij zijn reeds bekende Ďhuisbankierí.

Intakegesprek
In een persoonlijk onderhoud wordt de totale financiŽle positie doorgenomen en worden persoonlijke wensen en doelstel-
llingen in kaart gebracht.
Aldus wordt getracht een correct beeld van de individuele wensen en mogelijke alternatieven te krijgen, zo nodig in een groter kader.