Disclaimer
Disclaimer
Copyright © 2011 by
"iNDubio.info"
Family Office Seyst
DISCLAIMER

Door deze internetsite te consulteren en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies.
Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Family Office Seyst baseert zich op betrouwbaar geachte bronnen, maar verstrekt geen garantie dat de informatie die op of via deze internetsite aangeboden wordt juist, volledig of actueel is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Family Office Seyst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van alle vormen van schade (met inbegrip van gederfde winst) - ongeacht of Family Office Seyst op de mogelijkheid van deze schade gewezen is - die op enigerlei wijze voortvloeit uit misbruik van deze internetsite in de meest brede zin van het woord.
Disclaimer